גדר מעוצבת

גדר מעוצבת

גדר מעוצבת לגני ילדים

מאפשרת הפרדה נעימה ויפה בחלל הגן 

משמשת כמחיצה או כשער

נמכר לפי מטר ולא כולל התקנה