זוג מצילתיים - נחושת

זוג מצילתיים - נחושת

15 ס"מ