חבית רכה

חבית רכה

חבית רכה - אורך 70 | קוטר 70

חבית רכה גדולה - אורך 100 | קוטר 70