ידית פעמונים עור - 5 פעמונים

ידית פעמונים עור - 5 פעמונים