מדרגות

מדרגות

מדרגות - גובה 40 | רוחב 50 | אורך 80

מדרגות גדולות - גובה 50 | רוחב 60 | אורך 80