מדרגות מעוגלות

מדרגות מעוגלות

מדרגות מעוגלות - גובה | 40 רוחב | 50 אורך 80

מדרגות מעוגלות גדולות - גובה 50 | רוחב 60 | אורך 80