מדרון מגלשה

מדרון מגלשה

מדרון מגלשה רגיל גובה | 40 רוחב | 50 אורך 80

מדרוןבינוני - גובה 50 | רוחב 60 | אורך 80

מדרון גדול - גובה 60 | רוחב 60 | אורך 120