מודי – קלפי מצבי עצמי לעבודה טיפולית

מודי – קלפי מצבי עצמי לעבודה טיפולית

ערכה לזיהוי חלקי עצמי, modes והכרות עם 5 מקבצי הצרכים הרגשיים על פי הסכמה תראפיה. הערכה כוללת חוברת הסבר על המודים השונים ועל חמשת מקבצי הצרכיים הרגשיים. כמו כן בחוברת ישנם הסברים לפעילויות מגוונות ולמשחק.