משחק הצבעים - מגנטי - Nathan

משחק הצבעים - מגנטי - Nathan

משחק התאמת צבעים על ידי שתי קוביות - צבע ופריט לבוש על פיהם מלבישים את הדמות

 

נתן