משחק משפחות מילים - Nathan

משחק משפחות מילים - Nathan

משחק דמוי רביעיות - כל שחקן נדרש למלא את הלוח שקיבל על ידי תיאור מדוייק של התמונות שבלוח. בכל לוח 6 תמונות מאותן משפחות פעולה

 

נתן