משחק פורטרטים

משחק פורטרטים

משחק להבנת הוראות סימנים - שלילה וחיוב ועל פיהם בניית תבנית פרצוף