מתקן לצבעי גואש

מתקן לצבעי גואש

מתקן לילדים מעץ לצבעי גועש

יציב, מחולק ל-6 כוסות צבע