נדנדה

נדנדה

נדנדת כלב - גובה | 30 רוחב 58 | אורך 100

נדנדת סנאי - גובה 54 | רוחב 30 | אורך 84

נדנדת סוס - גובה 30 | רוחב 66 | אורך 100

נדנדת ברווז - גובה 56 | רוחב 30 | אורך 82

נדנדת ארנבת - גובה 56 | רוחב 30 | אורך 86

נדנדת פילפילון - גובה 46 | רוחב 30 | אורך 88

נדנדת כלב ים - גובה 56 | רוחב 30 | אורך 100