נדנדת חצי עיגול פתוח

נדנדת חצי עיגול פתוח

רגיל - גובה 50 | רוחב 40 | אורך 100

גדול - גובה 60 | רוחב 40 | אורך 120