סט קורות שיווי משקל מעץ 7 חלקים

סט קורות שיווי משקל מעץ 7 חלקים