ערכת גלילים מדורגים

ערכת גלילים מדורגים

קוטר 20-50 | אורך 60