ערכת טיפוס וגלישה

ערכת טיפוס וגלישה

ערכת טיפוס וגלישה בסיסית - גובה 40 | רוחב 50 | אורך 205

ערכת טיפוס וגלישה גדולב - גובה 50 | רוחב 60 אורך 220