ערכת שיווי משקל נחש מתפרק

ערכת שיווי משקל נחש מתפרק

גובה 8 | רוחב 20 | אורך 200