פרוכת לארון קודש

פרוכת לארון קודש

פרוכת מעוטרת לארון קודש לילדים

(הארון להמחשה )