קולורמה - Ravensburger

קולורמה - Ravensburger

במהלך המשחק יש להתאים את חלקי המשחק לצורותם או לצבעם ולהכניסם לשיקועים המתאימים בלוח.
ניתן לשחק את המשחק בקוביה אחתת או בשתיים.

 

רבנסבורגר