קורה מרופדת

קורה מרופדת

גובה 30 | רוחב 30 | אורך 120