קורות שיווי משקל פלציב

קורות שיווי משקל פלציב

גובה 10 | רוחב 12 אורך 200