קורת שיווי משקל עץ + 2 חצובות

קורת שיווי משקל עץ + 2 חצובות