קיקי ריקי - Ravensburger

קיקי ריקי - Ravensburger

תרנגול נכנס ללול תרנגולות ומשתלט על הקן. האם יוכלו התרנגולות לחזור לקן ולהציל את הביצים שלהן? כל זה מתרחש כאשר התרנגול תוקף ומשליך ביצים לעברן. מי יהיה הראשון שיגיע לקן ויציל את הלול מקיקי ריקי?

 

רבנסבורגר