לוטו פעלים 2 - מה עושים עכשיו?

לוטו פעלים 2 - מה עושים עכשיו?

לוטו פעלים 2: הקניית פעלים ספציפיים מגוונים, פיתוח הערנות למאפייני הפועל השונים, תיאור תמונה.