לוטו פעלים 3 - לא יכול להיות ש...

לוטו פעלים 3 - לא יכול להיות ש...

לוטו פעלים 3: הקניית פעלים ספציפיים ויישומם במשפט פשוט, משפט מחובר ומשפט שיעבוד. המשחק מעודד אבחנה באבסורד