קליעה למטרה מרובע

קליעה למטרה מרובע

אורך 100 | רוחב 100