שומר הרגשות - משחק לזיהוי וביטוי רגשות

שומר הרגשות - משחק לזיהוי וביטוי רגשות

משחק "שומר הרגשות":  המשחק פותח על מנת לעזור ולעודד ילדים להכיר ולתת תוקף "אישור כניסה" לכל מגוון הרגשות, באמצעות חשיפה לרגשות רבים, "נרמול" ופיתוח שיח על אודותיהם.
הערכה פותחה על ידי המרכז לויסות רגשי – שלי זאנטקרן וד"ר יעל שרון

 

מטרת משחק  "שומר הרגשות"  הינה לעזור ולעודד ילדים להכיר ולתת תוקף "אישור כניסה" לכל מגוון הרגשות, באמצעות חשיפה לרגשות רבים, "נרמול" ופיתוח שיח על אודותיהם. במשחק כמו בחיים יש שלל רגשות נעימים ושאינם נעימים בנוסף ישנם 2 קלפי הפסד וניצחון: קלף שומר הרגשות הקשוח שלא מאפשר לבטא רגשות "לא נעימים" וקלף המכיל ומתקף את כלל הרגשות. המשחק מאפשר דרכים מגוונות לעבודה עם ילדים צעירים, ילדים ביגלאי יסודי ואף מתבגרים.